OH-kort læsning

Tilbydes udelukkende på de helsemesser hvor jeg deltager.

OH-kort sættet består af 88 ordkort og 88 billedkort, som når de bruges til tolkninger lægger op til refleksion og dialog omkring udfordringer og problemstillinger.

Virker OH-KORT? – Ja, det gør de. Kortene er et værktøj til at komme videre med sit liv og kan fortælle om hvor du er på vej hen, hvad resultatet kan blive, hvad du kan gøre for at påvirke situationen.

Ud over kortene bruger jeg også min egen sansning i læsningerne, en sansning der gennem årene er blevet stærkere og kraftigere og mange spørger mig idag om jeg er clairvoyant, dog vælger jeg at bruge udtrykket at jeg er sansende.

Et oplæg vil tit indeholde noget datid, nutid og muligvis noget fremtid, dog er fokus oftest på hvordan du skal forholde dig til det du står i lige nu.
Du kan også stille spørgsmål til kortene/mig.

Kortene giver nogle gange direkte forslag til løsninger og du vil blive overrasket over, hvad kortene kan fortælle dig, men husk at det til stadighed er dig, der bærer ansvaret for hvor du kommer hen i livet. Kortene kan kun guide.

Lukket for kommentarer.