Rettigheder

Højslev d.9.februar 2018.

Til generel offentlig orientering – Der har været en retssag mellem Helle Odder/Rud Grandt på den ene side og undertegnede (Michael Agerholm) på den anden side.

Jeg (Michael Agerholm) har tidligere valgt ikke at kommentere eller skrive om sagen offentligt, og ønsker ikke at starte en offentlig debat. Grunden til at jeg har lavet denne side, er at skabe klarhed overfor alle dem der loyalt har undret sig og spurgt mig til ”sagen” samt imødegå de fordrejede versioner der er udlagt på diverse sociale medier samt generelle rygter.

Grundlaget for retssagen er at jeg i 2013 købte eneretten til Rud Grandts uddannelseskoncept og materiale. I 2016/17 ville Helle Odder (som er uddannet hos undertegnede i 2014) bruge Rud Grandts koncept og materiale, blandt andet i hendes markedsføring og i hendes uddannelse af regressionsterapeuter.
Rud Grandt og Helle Odder bor sammen i Klitmøller. Så alt misbrug af det produkt jeg har købt i eneret er foregået med Rud Grandts viden og accept.

Så da jeg i februar 2017 kunne konstatere at det produkt/koncept jeg havde købt i eneret nu pludselig blev overdraget til Helle Odder af Rud Grandt og at kontrakten mellem Rud Grandt og undertegnede nu blev brudt, måtte jeg reagere på det.

Efter en del advokatdialog, med adskillige forligsforsøg fra min side som alle blev afvist, blandt andet at Rud Grandt kunne købe hans koncept retur for samme beløb som jeg betalte, var der desværre ikke andre udveje end at jeg måtte gå i retten for at få afklaret hvilke rettigheder der gælder for det produkt jeg har købt af Rud Grandt, og som Helle Odder ønskede at bruge.

********************************** 

Sagen blev den 23.-24. januar, 2018, behandlet ved Retten i Holstebro.
Ud fra rettens afsluttende tilkendegivelse om sagens afgørelse blev der indgået følgende retsforlig og fordeling af omkostningerne:

Rud Grandt og Helle Odder anerkender, at Michael Agerholm ved overdragelseskontrakt af 3. februar, 2013, indgået mellem Michael Agerholm og Rud Grandt har fået overdraget enerettentil at uddanne regressionsguider efter uddannelseskonceptet udviklet af Rud Grandt.

Rud Grandt og Helle Odder forbydes at uddanne regressionsguider og -terapeuter under anvendelse af hele eller dele af det sagsøger tilhørende uddannelseskoncept udviklet af Rud Grandt.

Rud Grandt og Helle Odder forbydes at anvende ordmærket ”Rud Grandt” som kendetegn og som en del af et kendetegn i erhvervsmæssig sammenhæng, når dette sker i forbindelse med enhver form for kommerciel aktivitet, herunder salg, udbud og markedsføring, der relaterer sig til uddannelsen af regressionsguider og/eller -terapeuter, samt i forbindelse med erhvervsmæssig udøvelse af regressionsterapi i øvrigt, bortset fra den i overdragelsesaftalen af 3. februar 2013 angivne undtagelse angående workshops.

Rud Grandt og Helle Odder anerkender at være uberettiget til at anvende angivelsen/betegnelsen ”efter Rud Grandts principper” som kendetegn og forbydes at anvende dette i erhvervsmæssig sammenhæng, når dette sker i forbindelse med uddannelsen af regressionsguider og/eller -terapeuter.

Sikkerhedsstillelsen på 75.000 kroner, som Michael Agerholm stillede i forbindelse med kendelse af 21. juli, 2017, om midlertidigt forbud, skal tilbagebetales til Michael Agerholm.
Rud Grandt og Helle Odder havde nedlagt påstand om at de skulle have sikkerhedsstillelsen udbetalt.

Der var fremsat erstatningskrav begge veje; men retten fandt ikke grundlag for at tilkende nogle af parterne erstatning.

Retten bemærkede endvidere, at hver af parterne med det indgåede retsforlig for en del har tabt og for en del har vundet sagen, men at Michael Agerholm er den part, der for størstedelens vedkommende har vundet sagen og og derfor skal Helle Odder og Rud Grandt betale kr.53500 til Michael Agerholm til delvis dækning af sagens omkostninger.

(dokumentation kan ses i bunden af denne skrivelse)

********************************** 

Jeg får af retten medhold i alle hovedpunkter i sagen. Kun mit krav om erstatning fik jeg ikke medhold i, hvilket betyder, at retten var enig i, at jeg i 2013 købte og derfor ejer eneretten til konceptet/materialet og det at bruge ordmærket ”Rud Grandt” i forbindelse med uddannelse af regressionsguider/terapeuter. 

Eneste grund til at erstatningskravet blev afvist var at jeg ikke har kunnet bevise et økonomisk tab i forbindelse med misbruget at mit materiale/rettigheder. Mit krav om erstatning var ikke det vigtigste for mig. 

Rud Grandt og Helle Odder kom under sagen med usaglige og udokumenterede modkrav på op til kr.220.000 – modkrav som kun havde til hensigt at støje i sagen og flytte fokus fra dem til mig og deres modkrav blev i sidste ende nedjusteret til 50.000.- som de så ikke fik medhold i.

Som jeg ser denne sag er der ikke nogen vindere. – Jeg har blot fået bekræftet at jeg ejer eneretten til det produkt/koncept jeg købte i 2013. Men det er da rart at jeg har fået medhold i hovedpåstandene i sagen.

Rud Grandt og Helle Odder har skrevet offentligt ud på sociale medier at de har vundet sagen fordi de ikke skal betale en erstatning til mig, det tolker de til, at de ikke har gjort noget galt – men summa summarum er at jeg altså har fået medhold i alle punkter på nær et og deres modkrav er alle blevet afvist. Samt at de skal betale sagens omkostninger. 

Under sagen blev Helle Odder bedt om at fremlægge hendes uddannelsesmateriale.
Det viste sig at materialet langt hen ad vejen var en tro kopi af det materiale jeg købte af Rud Grandt og det materiale Helle Odder selv er uddannet efter hos mig. Nogle sider i materialet var decideret kopier af mit materiale.Dette mente Helle Odder var helt tilfældigt (udtalt i retten under straffeansvar)
Efter sagens afslutning har Helle Odder været nødsaget til at ændre væsentligt i hendes materiale for at kunne leve op til retsforliget.

Forøvrigt kan det også nævnes at Helle Odder under sagen anmeldte mig til SKAT for moms-undragelse – idet hun ikke kan forstå at min uddannelse er omfattet af  reglerne for momsfritagelse. En fuldstændig ubegrundet anmeldelse – jeg har selvfølgelig skriftlig dokumentation fra SKAT på, at min uddannelse er omfattet af momsfritagelsesreglerne. SKAT har henlagt Helle Odders anmeldelse som ubegrundet.

Rud Grandt har efter retsmødet haft travlt med at af-anbefale mig på hans facebook profil.
Sørgeligt at se min mentor falde så dybt, blot fordi jeg holder ham op på den aftale/handel vi lavede i 2013 og sørgeligt at se alle rygklapperne kommentere om noget de ikke har kendskab til, endnu mere sørgeligt er det at se tidligere samarbejdspartnere kommentere offentligt at min karma nok ikke kan bærer det.
– min karma er stærk og jeg kan godt bære sagen.

Sagen kunne sagtens være helt undgået – hvis blot både Helle Odder og Rud Grandt havde respekteret og havde anerkendt den kontrakt Rud Grandt og jeg lavede i 2013.
Men det har de ikke ønsket.

Udspringet/årsagen til sagen ligger altså 100% i Klitmøller hos Helle Odder og Rud Grandt, jeg har blot beskyttet min ejendom. Jeg tænker langt de fleste forretningsdrivende ville gøre det samme – beskytte deres levebrød, deres investering, deres forretning.

Jeg ønsker at sagen nu kan lukkes – lige nu er der dønninger og gang i den offentlige gabestok da Helle Odder og Rud Grandt ikke har undlader at hænge mig ud offentligt.

Og for god ordens skyld gentager jeg lige:
Jeg har indtil nu valgt ikke at kommentere eller skrive om sagen offentligt, og ønsker ikke at starte en offentlig debat. Grunden til at jeg laver denne side, er at skabe klarhed overfor alle dem der loyalt har undret sig og spurgt mig til ”sagen” samt imødegå den fordrejede version af sagens udfald der kommer fra Helle Odder og Rud Grandt.

I 2013 valgte Rud Grandt at sælge sit koncept og materiale til mig med begrundelsen:

Jeg har valgt dig Michael fordi du har udvist “omhyggelig omhu” og behandlet mit “barn” på bedste vis, og jeg vil trygt overlade videreførelsen af regressionsterapien til dig“.

Jeg vil fortsætte mit arbejde og med god samvittighed bruge Rud Grandts materiale og Rud Grandt i min markedsføring. Jeg er loyal overfor konceptet/materialet og det arbejde Rud Grandt i mange år har lagt indenfor regressionsterapi og det vil jeg fortsat være.

Med venlig hilsen
Michael Agerholm

Dokumentation for det jeg har skrevet her finder du i disse dokumenter som alle er offentlig tilgængelige i domsbogen ved retten i Holstebro.
Link til udskrift af retsforliget
Link til udskrift om fordeling af omkostninger 
Link til udskrift om midlertidigt forbud

Lukket for kommentarer.